Den svenske pinsemenigheten United er i ferd med å avslutte tilknytningen til Evangeliska Forsterlandsstiftelsen (EFS), som er den svenske ekvivalenten til Normisjon. Nå begynner de med dåp av barn.