Nyhet

Den svenske pinsemenigheten United er i ferd med å avslutte tilknytningen til Evangeliska Forsterlandsstiftelsen (EFS), som er den svenske ekvivalenten til Normisjon. Nå begynner de med dåp av barn.

– Jeg er ikke overrasket over denne utviklingen, som er et tydelig avvik fra pinsetradisjonen, sier teolog Silje Kvamme Bjørndal.

I en pressemelding på menighetens hjemmesider sies det at menigheten har «oppdaget rikdommene i den lutherske og rosenianske arven, og beveget oss inn mot kirkens evangeliske samfunn. Det kjennes derfor naturlig å avslutte denne prosessen ved å tilslutte seg EFS». Samtidig ønsker United Malmö å være assosiert medlem i den svenske pinsebevegelsen, Pingst.

«Det neste naturlige steget er å starte forberedelsene av prestevigsling for noen av menighetens pastorer, og at sakramentene blir forvaltet i samsvar med Svenske kyrkans ordning,» fortsetter pressemeldingen. Dette innebærer blant annet barnedåp.