Nyhet

Ledere i kirker og kristne organisasjoner vet hva de skal kle seg i på torsdager. De har svart ja på oppfordringen fra Norges Kristne Råd om kle seg i svart på denne ukedagen som en stille protest mot vold, overgrep og trakassering av kvinner.

Et svar

Kirkelige arbeidsgivere har vært altfor lite opptatt av seksuell trakassering i det kirkelige arbeidsmiljøet, mente Elisabeth Torp, daglig leder i Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep, da Vårt Land snakket med henne for noen uker siden.

#torsdagerisvart er en viktig solidaritetskampanje, og det er viktig at kirkens ledere er tydelige på nulltoleranse.