Selv om noen bånd til staten gjenstår, ble Den norske kirke fra nyttår herre i eget hus. Men kirken er fortsatt grunnlovsfestet som Norges folkekirke. Venstre og SV vil sørge for at dette endres.