I årets reviderte budsjett varsler nemlig Solberg-regjeringen at en post for støtte til utvikling av demokrati og menneskerettigheter «utvides til også å omfatte sekondering av sivilt og militært personell».