På forhånd ville SV-toppene og arkitektene bak nytt program avvise et forslag fra Hordaland SV om å gjøre barnehageloven og rammeplanene religions- og livssynsnøytrale.