I vår skal Norge få ny trus- og livssynslov. Innan Stortinget tek ferie i juni skal loven vere vedteken.