Nyhet

KrF snur i spørsmålet om regjeringen skal kunne instruere Utlendingsnemnda (UNE), og vil stemme nei til dette under andregangs votering i Stortinget torsdag.

Det bekreftet KrF-leder Knut Arild Hareide, da han kom ut fra partiets gruppemøte torsdag formiddag.

– Vi vil i dag stemme mot dette punktet. Vi ønsket en komitébehandling av dette punktet, og vi har bedt om svar fra departementet som vi ikke har fått. Hadde vi fått en komitébehandling og svar på våre spørsmål, så kunne det vært at vi hadde hatt en annen stemmegivning, men når vi ikke har fått det, kommer vi i dag til å stemme mot dette, uttalte Hareide.

– Vi mener også at dette spørsmålet ikke har like stor hast som de andre tiltakene, for det vil ikke påvirke situasjonen ved Storskog, uttalte Hareide.