Nyheter

KrF snur i spørsmålet om regjeringen skal kunne instruere Utlendingsnemnda (UNE), og vil stemme nei til dette under andregangs votering i Stortinget torsdag.