I sitt alternative budsjett vil SV bruke 1,8 milliarder til å øke barnetrygden, de vil styrke de frivillige organisasjonene, partier øker bistanden og kjemper for nasjonal lærernorm.