Nyhet

Vårt Land fortalte tirsdag at Solberg-regjeringen har inngått en juridisk avtale med Niger. Etter statsråd fredag opplyste Statsministerens kontor: «Inngåelse av avtale mellom Norge og Niger om status for de norske militære som oppholder seg i Niger i forbindelse med militær kapasitetsbygging i Sahel.»

Fra Forsvarsdepartementet fikk Vårt Land en epost – etter å ha etterspurt informasjon om innholdet i avtalen. I eposten opplyste departementet følgende:

«Norge deltar bredt i den internasjonale innsatsen mot terrorisme. Som aktør i denne kampen bidrar Norge aktivt innen en rekke områder, i spennet fra informasjonsdeling til kapasitetsbygging og mentorering av operative enheter. Personell fra Forsvaret bidrar periodevis til kapasitetsbygging i Sahel og i Guineabukta. Denne avtalen regulerer forhold rundt at norsk personell oppholder seg i Niger.

Vi er fornøyd med å ha fått på plass denne avtalen med Niger. Den legger til rette for et samarbeid for å bidra til at Niger kan bedre sin evne til å ivareta sin egen sikkerhet og stabilitet.»