Nyheter

– Verken internt i SV, eller fra Sosialistisk Ungdoms side, er det noe ønske om å liberalisere våre standpunkt om selvbestemt abort, sier Kirsti Bergstø, nestleder i SV.

Den siste måneden har Vårt Land skrevet om det ene ungdomspartiet etter det andre som tar til orde for å utvide abortgrensen kraftig og fjerne abortnemndene. Unge Venstre-lederen vil skyve grensen for selvbestemt abort til 24 uker og FpU og AUF til 18 uker.

Høyre og KrF flagget raskt sin motstand, etterfulgt av Arbeiderpartiet, som riktignok åpnet for å diskutere nemndene. Nå ønsker SV-toppen å si tydelig ifra:

– Forslagene i denne debatten må ikke fremstå med større bredde enn det som er tilfelle. Heller ikke blant ungdomspartiene er det noen tverrpolitisk enighet om å utvide abortgrensen. Det viktige er å stå sammen om hvordan abortnemndene kan spille en mindre overformyndersk rolle i kvinners liv.