Nyhet

Lederen i Stortingets kommunalkomité, Karin Andersen (SV), løfter fram livssituasjonen til en eritreisk familie som har fått endelig avslag, men som ikke kan vende tilbake til Eritrea av én grunn: Hjemlandet tar ikke i mot borgere som har flyktet.

Konsekvens: Familien blir boende i Norge, på asylmottak, på ubestemt tid, som såkalte ureturnerbare.

I et skriftlig spørsmål til Listhaug skriver Andersen:

– En 5 år gammel gutt som er født i Norge av foreldre som har søkt asyl har alvorlig autisme. Han har bodd i Sogndal hele sitt liv og får god faglig oppfølging der. Foreldrene har ikke fått asyl, men kan heller ikke returneres i Eritrea. Nå skal mottaket legges ned og gutten flyttes vekk fra et velfungerende hjelpeapparat, noe som vanskelig kan være til barnets beste. Vil statsråden sørge for en praktisk løsning slik at familien får bli boende i Sogndal så lenge de er i Norge?