FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) har identifisert 19 land som trues av alvorlig matmangel på grunn av kombinasjonen konflikt og klimakrise. Seks land, fem i Afrika og ett i Midtøsten, er særlig hardt rammet.