Hengekøye, sovepose og SUP-brett for stående padling peker seg ut som det mest populære i sommer. Men det er mange ting som er veldig populære, sier Haroon Abdullah som har sommerjobb på Skattkammeret i Bergen.

Skattkammeret drives av Kirkens Bymisjon i Bergen og inngår i BUA-nettverket – et landsomfattende nettverk av utlånsordninger, der også idrettsklubber, frivilligsentraler, Røde Kors og Den Norske Turistforening inngår. Hensikten med utstyrsordningene er å gi flere muligheten til å være fysisk aktive og teste flere forskjellige aktiviteter, uten å måtte kjøpe for eksempel stormkjøkken, telt, ski eller dykkerutstur, og dermed bidra til bedre folkehelse, mindre sosiale forskjeller og lavere forbruk.

– Dette er helt genialt. Bare å komme hit og se på alt utstyret gir mange ideer til hva en kan gjøre, sier Kjell Inge Gausland.

Sammen med sønnen Aryan ser han seg rundt i kjellerlokalet til Kirkens Bymisjon i Kong Oscars gate. De har bestemt seg for å låne en sykkel og finner også en våtdrakt. Utstyret kan de låne i to uker.

Stadig flere lånere

Stadig flere har fått opp øynene for Skattkammeret siden oppstarten 31. august i fjor. En av dem er psykologistudent Torborg Hennum Lauvrak. På vei ned trappen registrerer hun seg som bruker hos BUA. Hun skal på telttur.

– Som student har man gjerne ikke pengene til å kjøpe eller plassen til å oppbevare utstyr. Jeg har mange år foran meg hvor jeg har lyst til å finne på ting i Bergen, så da kan jeg jo bruke dette stedet, sier hun.

Statistikken til BUA viser at Bymisjonens skattkammer i Bergen nå hevder seg helt i norgestoppen for utlånshyppighet.

– Siden starten har vi sett en formidabel økning i utlånet for hele BUA-nettverket. Folk i alle aldre og samfunnslag benytter tilbudet vårt. Dermed trenger ikke fattige familier lenger å føle seg annerledes, sier BUA-leder Mona Vogt.

Som følge av økt pågang har flere BUA-sentraler supplert med mer utstyr og flyttet til større lokaler. Fungerende Skattkammer-leder, Jan Mikkelsen, forteller at de jobber for å finne et bedre egnet lokale på gateplan. Med fristende utstillingsvinduer vil de nå flere.

Reduserer utenforskap

– Vi jobber spesielt for å motvirke utenforskap. Mange har ikke råd til å kjøpe utstyret som kreves for å delta på aktiviteter. Målet er å gjøre livet lettere for dem, sier Mikkelsen.

Skattkammeret er et av flere tiltak for barn, ungdom og familier som tilhører Kirkens Bymisjons avdeling for oppvekst og mangfold. Ifølge Statistisk sentralbyrå lever stadig flere barn under 18 år i husholdninger med vedvarende lavinntekt. Antallet vokser i befolkningen generelt, men spesielt blant innvandrerbarn.

– Vi jobber for at de skal ha like lett for å komme i aktivitet som de etnisk norske de går på skole med, sier Mikkelsen.

Selv om Skattkammeret er etablert for å redusere utenforskap og hjelpe lavinntektsfamilier, er tilbudet åpent for alle. BUA-leder Mona Vogt tror koronasituasjonen gjør gratis låneutstyr mer aktuelt for mange. Både som følge av at flere er på ferie i norsk natur, og at mange helst unngår å bruke penger ettersom de er permittert eller har mistet jobben.

Skattkammeret fremmer også et miljøvennlig perspektiv ved å oppfordre til gjenbruk.

– Mange av våre lånetakere har råd til å kjøpe utstyr selv. De kommer hit for å gjøre noe godt for klimaet og vil motvirke overforbruk, sier Mikkelsen.

Gjenbruk

Ifølge generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal, er gjenbruk en av trendene som vil prege friluftslivet fram mot 2030. Han mener det vil bli langt større interesse og aksept for gjenbruk, lån og reparasjon av klær og utstyr.

– Delingsøkonomi er riktig måte å tenke på i en verden som holder på å gå under av CO2-utslipp. Vi ser at bevisstheten om forbruk knyttet til friluftsliv og vårt avtrykk på naturen øker, sier Heimdal.

Ifølge han vil mangel på fysisk aktivitet være en av de viktigste direkte årsakene til økende sosial ulikhet i årene framover. Han anser tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet blant de mest effektive tiltakene for sosial utjevning, ettersom friluftsliv er den mest attraktive aktiviteten på tvers av inntekt og alder. Derfor mener han det er viktig å legge til rette for utlånssentraler.

– Det er et ekstremt enkelt virkemiddel som senker terskelen for å få folk til å røre på seg, sier han.

Rett før stengetid kommer Tom Erik Johannessen inn med sekken han låner på ryggen. Nå er han innom for å fikse prikken over i-en til en ti dagers fottur i Rondane – nemlig en fiskestang. Han gleder seg til å gå sammen med Foreningen Medvandrerne – en motivasjonstur der rusavhengige skal finne fram til sin form for endring til et rusfritt liv. Han låner også liggeunderlag og sovepose.

– Det er gull verdt for meg å kunne komme hit og låne utstyr. Jeg hadde ikke hatt sjanse til å kjøpe dette selv, sier han.

LES OGSÅ:

«De færreste av oss er så skråsikre som vi fremstår. Kanskje er det på tide å åpne opp om det»

Barndomsvenninnene har gått på bedehuset siden 40-tallet. Nå skal en 19-åring bo der

Sanna (15) åpner kirkens dører