Regjeringen gjør ingen endringer i den omstridte sukkeravgiften i det reviderte nasjonalbudsjettet, som blir lagt fram tirsdag.