KrFs nye nestleiar har gjort kampen for utsette barn til ei fanesak. Kjell Ingolf Ropstad er snart i mål med det han meiner er eit særs viktig tiltak: