– 70 prosent av verdens befolkning lever i land der tros- og livssynsfrihet er begrenset. Derfor vil vi fortsette styrkingen av arbeidet med tros- og livssynsfrihet til beste for religiøse minoriteter, sier utenriksministeren som om få dager går ut av Solbrg-regjeringen og flytter til Geneve der han blir toppsjef i Verdens økonomiske forum.