Nyhet

– 70 prosent av verdens befolkning lever i land der tros- og livssynsfrihet er begrenset. Derfor vil vi fortsette styrkingen av arbeidet med tros- og livssynsfrihet til beste for religiøse minoriteter, sier utenriksministeren som om få dager går ut av Solbrg-regjeringen og flytter til Geneve der han blir toppsjef i Verdens økonomiske forum.

Økninger

Siden de blåblå overtok regjeringsmakten og fikk budsjettoppbakking fra de to andre borgerlige partiene, har det vært gradvise økninger i støtten til religiøse minoriteter de siste fire årene. Fra 10 millioner i 2013 til 48 millioner i 2017.

På neste års budsjett vil Brende og regjeringen å øke bevilgningen med ytterligere 30 millioner kroner, til totalt 78 millioner, forteller statsbudsjettet som legges fram torsdag.