Erik Lunde, gruppeleder i bystyret i Oslo og rød sides mann i forhandlingslaget på Granavollen, har takket nei til å være kandidat til vervet som 2. nestleder. Det erfarer Vårt Land.