Regjeringen øker bevilgningen til norsk innsats i og rundt Middelhavet i 2015 med 21 millioner kroner. I tillegg til å sende fartøy til Frontex-operasjonen Triton, vil regjeringen også øke bidraget til Frontex og støtte andre tiltak for å avhjelpe situasjonen ved Middelhavet. Frontex er vaktstyrken som patruljerer Europas yttergrense.