«Herren er min hyrde, jeg skal ikke mangle noen ting. Han lar meg ligge i grønne enger, og ­leder meg til vann der jeg finner hvile»,­ leser Raymond Urne fra scenen i Sentermenighetens lokale i Asker.­