– Vi føler at hele prosessen har handlet om bygg, det økonomiske og tilrettelegning av fysiske ting. Vi mener at de burde konsentrert seg mer om studentmassen og studentvelferd, sier Anja Landsverk studentrådsleder ved VID Stavanger.

Det sier de om prosessen som pågår der VID skal bestemme seg for hvor VID skal ha campus i Rogaland. Valget står mellom Misjonsmarka i Stavanger som har huset Misjonshøgskolen siden 1864, og Vågsgata 40 i Sandnes hvor VID Sandnes ligger i dag. VID styret skal gjøre vedtaket på et styremøte 18. juni.

Representasjon

Nestleder i studentrådet og teologistudent Camilla Mariann Cazon er også misfornøyd med prosessen så langt.

– Vi ble på lik linje med de ansatte invitert til en presentasjon av plantegningene, og noen romplanleggingsmøter, sier hun.

Hun er ikke fornøyd med utbyttet studentene har fått av presentasjonen og møtene.

– Av presentasjonen ble jeg veldig skuffet, og føler at studentene blir glemt, sier Cazon.

Hun beskriver prosessen som «veldig forvirrende».

– Vi skulle ønske at vi ble mer involvert. Uten studenter er det ikke noe poeng med en høyskole. Vi skulle ønske de var interessert i våre tanker og hvilke behov vi har, sier Cazon.

Les også: Det Norske Misjonsselskap (NMS) skal selge Misjonærhjemmet i Oslo

Uenig

VID-rektor Ingunn Moser er overrasket av kritikken.

– Jeg mener de har blitt involvert i tilstrekkelig grad, gjennom hele prosessen og i ulike grupper og forum. I tillegg er det faste møter mellom høgskolen og studentrådene, og egne allmøter for studentene for informasjon om prosessen og framdriften, sier hun

Hun mener studentene har vært involvert i alle faser som har vært til nå, og i resten av prosessen.

– De har vært representert i brukergrupper som har utarbeidet kravspesifikasjonen tilbyderne må svare på, og de er i referansegruppen som gir tilbakemeldinger på tilbudene. Saken behandles også i Læringsmiljøutvalget og i VID-styret, hvor studentene er godt representert og kommer med sine anliggender, sier Moser.

Les også: Uenigheten om pengeforvaltning i NMS peker på det vanskelige forholdet kristendommen har til penger

Involvering

Studentrådsleder Anja Landsverk mener at involveringen har vært for liten og på feil tidspunkt.

– Når de ikke tar med studentstemmen før på slutten så får vi ikke påvirket de store endringene. Det virker som de nesten bare gjør det for å informere oss, sier Landsverk.

Hun trekker fram at teologistudentene er spesielt skeptiske til å flytte fra Misjonsmarka.

– De er bekymret for å miste kvalitetsstempelet på utdanningen som lokaliseringen ved Misjonshøgskolen gir, sier hun.