Norge går i front i Norden, og blir det einaste landet som innfører reglar om bruk av plagg som heilt eller delvis dekkjer ansikt i barnehagar.