2.000 politifolk var utkommandert, og flere av byens mest trafikkerte gater var sperret av da årets parade startet torsdag ettermiddag.