Strategi 1: Finn nøkkelpersoner i de ultraortodokse miljøene og invester tid i dem