Mens Norge nå gir grønt lys til fosterreduksjon, kjemper kvinner i andre land for overhode å få muligheten til abort.