– Flyktningar som vil søkje asyl i Frankrike strevar hardt med å kome gjennom i den franske utlendingsforvaltninga, fortel Mona Bentzen, ein av front­personane i nettverket ­Refugees Welcome Afghan Lives Matter. Ho reiser jamleg til Paris for å hjelpe såkalla «oktoberbarn». Dette er unge afghanarar som er nekta opphald i Norge, og som difor har flykta vidare til 
Frankrike.