Nyheter

– Vi er glade for signalene kultur­minister Grande sender. Det er logisk at Stortinget ­diskuterer disse spørsmålene samtidig. Men det ideelle ville vært om Grande satte finansieringsdiskusjonen på vent ved å utsette selve lovforslaget. Da kunne vi fått bedre tid til en god, prinsipiell ­diskusjon om likebehandling av livssynssamfunn, sier Bente Sandvig i Human-Etisk Forbund.

Endrer planen

Onsdag formiddag sa kulturminister ­Trine Skei Grande at Stortinget skal ­behandle loven om støtte­ordning av tros- og livssynssamfunn samtidig som den ­behandler en mer generell stortings­melding om religionenes plass i det ­norske samfunnet. ­Tidligere kultur­minister Linda Hofstad Helleland ­hadde tidligere varslet at tros­loven ­skulle vedtas før gjennomgangen av stortingsmeldingen av hensyn til blant annet Den ­norske ­kirke, som ønsker å klargjøre sin ­finansielle situasjon ­etter at den ble et selvstendig rettssubjekt 
1. januar 2017.

Nå mener representanter for tros- og livssynssamfunnet at den prinsipielle religionsdebatten vil få en viktigere rolle i Stortingets behandling av saken.