– Vi er glade for signalene kultur­minister Grande sender. Det er logisk at Stortinget ­diskuterer disse spørsmålene samtidig. Men det ideelle ville vært om Grande satte finansieringsdiskusjonen på vent ved å utsette selve lovforslaget. Da kunne vi fått bedre tid til en god, prinsipiell ­diskusjon om likebehandling av livssynssamfunn, sier Bente Sandvig i Human-Etisk Forbund.