Etter at regjeringen i 2016 lanserte Norges første handlingsplan mot jødehat, har både Likestillings- og diskrimineringsombud og samfunnsdebattanter tatt til orde for en tilsvarende plan mot muslimhat eller islamofobi.