– Det er beklagelig at regjeringen ikke brukte denne muligheten til å redusere forskjeller mellom kvinner og menn, sier Arbeiderpartiets Kari Henriksen.