Stortingsrepresentant Mudassar Kapur (H) mener at utspillet om at muslimer ikke bør gå i bursdagsselskaper tydeliggjør behov for kursing av imamer for bedre norsk samfunnsforståelse.