– Vi ser med jevne mellomrom hvordan religionsfriheten settes under press, men tenker lite over hvor mange konflikter som kan spores tilbake til religion, sier Abid Q. Raja.