Mens forekomsten av meslinger øker over store deler av verden og USA har sitt verste utbrudd på 25 år, kommer tallene som viser hvor høy tillit til vaksiner befolkningen i verden har. De viser at landene med generelt høy velstand og høyt utdanningsnivå er på topp når det gjelder skepsis til vaksiner. Skepsisen er størst i Europa, Øst-Asia og Nord-Amerika.