– Det jobbes med å få nye folk inn i Lederrådet. Dette vil bli avgjort på årsmøtet i juni, sier Sigmund Kristoffersen, som er leder av Lederrådet – Pinsebevegelsens øverste organ i Norge.