Den amerikanske tenketanken Pew har igjen undersøkt holdninger til minoriteter i ulike land, og finner at det er store variasjoner mellom land i Europa i synet på muslimer. Mens andelen som er positivt innstilt til muslimer er 78 prosent i England, er den bare 11 prosent i Ungarn. I et land som Russland har 76 prosent av befolkningen positivt syn på muslimer. I Italia er andelen nede på 41 prosent.