– Vi har både kunnskap og kapasitet til å ta hånd om sårbare, enslige barn, sier Ottar Michelsen til Vårt Land, og utdyper: