I hvilken grad har trossamfunnene kontakt på tvers av livssyn?