– Folk er desperate. De rømmer fra mottaket i Kirkenes for å slippe å bli sendt til Russland, sier biskop Olav Øygard i Nord-Hålogland bispedømme til Vårt Land.