– Vi som var kristne ungdommer den gang, kjente en stolthet over å ha en biskop som Per Lønning som var uredd og ikke lot seg målbinde. Man skal ikke undervurdere hva det betyr for ungdom å ha noen å se opp til, forteller Halvor Nordhaug, biskop i Bjørgvin – det ene av bispedømmene Per Lønning var biskop i. Per Lønning døde 21. august, 88 år gammel.