Siden 2007 har Utenriksdepartementet (UD) fått 1016 varsler med mistanke om misligheter. Det ­viser tall fra Sentral kontrollenhet i UD. Stort sett gjelder sakene økonomisk mislighold og misbruk av tilskuddsmidler. Rundt hundre millioner kroner er tilbakebetalt.