Nyheter

Siden 2007 har Utenriksdepartementet (UD) fått 1016 varsler med mistanke om misligheter. Det ­viser tall fra Sentral kontrollenhet i UD. Stort sett gjelder sakene økonomisk mislighold og misbruk av tilskuddsmidler. Rundt hundre millioner kroner er tilbakebetalt.

Flertallet av sakene dreier seg om norske ikke-statlige organisasjoner (NGO-er).

Fredag skrev Vårt Land at fem millioner kroner som skulle gått til idrettsbistand i Øst-Afrika forsvant i svindel. Kristen Idrettskontakt (KRIK) som hadde en stor del av ansvaret for prosjektet, fikk kraftig kritikk fra Norad for å ha fulgt midlene for dårlig opp, og for ikke å ha forstått godt nok hva som regnes som økonomisk mislighold.

LES SAKEN: Svindlet idrettsbistand for fem millioner