– Den siste perioden har vi fått en del signaler, både indirekte og direkte, om at vi bør søke medlemskap igjen i Samarbeidsrådet for tros- og livssyn (STL). Vi har god kontakt med STL både i sekretariatet og medlemmene og ser ikke bort ifra at vi blir medlemmer der igjen, men vi må avvente litt, sier Yasir Ahmed, informasjonsansvarlig i Islamsk Råd Norge (IRN).