– Jeg er veldig fornøyd med valgkomiteens innstilling. Den er i tråd med det synet som Agder har gitt uttrykk for i sin behandling av dette spørsmålet, sier Per Sverre Kvinlaug, fylkesleder i Agder KrF.