Nyhet

– Det er så trist å tenke på at det på en gravferd kan komme mange hundre og det er massevis av blomster, mens på den neste kommer det ingen, forteller Snefrid Hagen.

Hun er talskvinne for Gjertrudvennene, som stiller opp i kommunale begravelser der det er ventet få eller ingen til å følge den døde. Vennene i Oslo saumfarer Aftenposten etter dødsannonser som er signert «venner». Det er stikkordet som brukes når Oslo kommune selv står for begravelsen, fordi det ikke finnes pårørende eller fordi de pårørende ikke er i stand til, eller har lyst til, å arrangere begravelsen.

– Da er det umulig å si hvor mange som kommer. Det kan være 20 eller kun presten. Vi går på alle kommunale gravferder, forteller Hagen.

– Tar kontakt