– Jeg stiller meg undrende til at politiet gikk inn i et menighetsbygg, og måten de gjorde det på virker unødvendig brutal, sier Torhild Bransdal, som sitter i kommunal- og forvaltningskomiteen for Kristelig Folkeparti.