Tilsettingen av Ivar Braut, som selv ikke vil vie likekjønnede par, kan føre til krise og avskalling i organisasjonen.