Som forskar ved Senter for medisinsk etikk registrerer Magelssen dei som står fram i media og fortel om ulækjeleg sjukdom – og at dei ønskjer å gå ut av livet med bistand.