De siste dagene har hundrevis av kristne pilegrimer møtt stengt kirkedør ved et av kristendommens aller helligste steder. Gravkirken er ifølge kristen tro bygget på Golgata, stedet der Jesus skal ha blitt korsfestet, gravlagt og deretter sto opp fra de døde.