Nyhet

Kirkemøtet vedtar i år nye regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet for at de skal kunne få virkning ved kirkevalget i 2019.

Mandag ble det vedtatt med 55 mot 51 stemmer at kirkevalget ikke skal organiseres med rent listevalg.

Valget sto mellom to ulike ordninger. I den ene ordningen legges det opp til rent listevalg ved at ulike grupperinger stiller med valglister. Her legges det opp til at det skal opprettes en listekomité i bispedømmet dersom det kun kommer inn én liste eller ingen lister.

I den andre settes det opp en liste fra en nominasjonskomité i soknet, men andre kan stille med alternative lister dersom de ikke er enige, slik Åpen Folkekirke gjorde i ni av elleve bispedømmer ved forrige valg.