Kirkemøtet vedtar i år nye regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet for at de skal kunne få virkning ved kirkevalget i 2019.