«Byen er så preget av fyll i helgene at jeg sjeldnere drar ut på byen enn jeg ellers ville gjort». Dette er en av påstandene i en ny undersøkelse fra TNS Gallup, gjort på vegne av rusforebyggingsorganisasjonen IOGT Norge. De har spurt befolkningen (18–44 år) i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger om deres opplevelser rundt alkoholbruk og fyll.