Stønaden går berre til dei som søkjer om å få vende heim før 31. desember i år.