TRONDHEIM: – Jeg sa ja til å komme fordi dette er et spesielt år for kirken i Norge. Det er fint å være til stede når separasjonen mellom staten og Den norske kirke, selvstendiggjøringen av kirken fra siste årsskiftet og reformasjonsjubileet markeres, sa statsministeren til Vårt Land etter festgudstjenesten i nasjonalhelligdommen.