Etter at partene i budsjettforhandlingene hadde gjennomført et nær to timer langt forhandlingsmøte, gikk KrF-forhandler Kjell Ingolf Ropstad tilbake for å drøfte det siste tilbudet med partiapparatet.